องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkain.com , Email: namkain@hotmail.com, 054-684111
ประวัติตำบล
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กิจกรรม
บุคลากร
**ฝ่ายบริหาร
**สภาอบต.
**สำนักงานปลัด
**ส่วนการคลัง
**ส่วนการศึกษา
**ส่วนโยธา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.

คณะศึกษาดูงานพื้นที่ต.น้ำเกี๋ยน

 
สถานที่ท่องเที่ยว ต.น้ำเกี๋ยน
<<< ข้อมูลข่าวสาร อบต. >>>
หนังสือราชการกรมฯ
พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ/ข้อบังคบ
มติก.อบต.จ.น่าน
Link tv.
ทีวี-โทรทัศน์
  ช่อง 3   
  ช่อง 5  
  ช่อง 7  
  ช่อง 9  
  ช่อง 11  
  ช่อง TITV 

Link News
หนังสือพิมพ์-ข่าว
ไทยรัฐ 
  เดลินิวส์ 
  มติชน   
  คม ชัด ลึก 
  บ้านเมือง 
  ข่าวสด 
  แนวหน้า 
  ผู้จัดการ 
  กรุงเทพธุรกิจ 
  ฐานเศรษฐกิจ 
  ประชาชาติธุรกิจ 
  ไทยโพสต์  
  บางกอก โพสต์ 
  โพสต์ทูเดย์ 
  สยามกีฬา 
  The Nation 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

......ชุมชนคนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่ได้เสด็จเยี่ยมการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552....

...........ภาพ..........

.....ฯพลฯ พลเอกสุรยทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการ พัฒนาตำบลน้ำเกี๋ยน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้บรรยายสรุปกระวนการพัฒนาตำบลน้ำเกี๋ยน ตามแนวพระราช ดำริเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ....

...........ภาพ..........

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551....
ประชาคมจัดทำแผน ประจำปี 2553
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2552 >>>>
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานคอนกรีตหน้าตลาดสด
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3
- ประกาศสอบราคาซื้อต้นกล้าพันธุ์ยางพารา 27 พ.ค.53
- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ 2 - หมู่ 5
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 51
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 52
- สรุปผลการสอบราคาจัดซื้อกล้าพันธุ์ยางพารา
- สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อ
- สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานคอนกรีตหน้าตลาดสด
 
 
 
 
 
 

องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลน้ำเกี๋ยน "กองทุนสวัสดิการชุมชน" จัดเก็บเงินร่วมกันวันละบาทจากหนึ่งบาท จะเพิ่มพูนสะสม เกิด แก่ เจ็บไข้ ได้ใช้เงินของตน อิ่ม อุ่น ล้น ด้วยกองทุนสวัสดิการฯ.....

พัฒนาการตลาดสดบ้านน้ำเกี๋ยนกับการได้รับรางวัล....
เวทีชาวบ้านของการมีส่วนเรียนร่วมกัน.....
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ "ลำน้ำเกี๋ยน"
 
 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

ติดต่อ

นายชูศิลป์ สารรัตนะ

ส.ต.อ. เสงี่ยม สายอุทธา

โทร.054-684111 หรือ Email: namkain@hotmail.com

 
 
 

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน GOOGLE.com
 

 

สนง.ท้องถิ่น จ.น่าน

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นhttp://namkain.board.ob.tc/-board.php