องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน www.namkainlocal.com , Email: saraban_06551406@dla.go.th, 054-719417,054-719418
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
173 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ : 054-719417
โทรสาร : 054-719418
Mail : saraban_06551406@dla.go.th